Om Bylivshusene

De forenede bylivshuse er en ramme for at gentænke kommunens møde med borgerne og borgernes møde med hinanden. Ambitionen er ikke, at de lokale bylivshuse skal ligne hinanden. Tværtimod ligger styrken i mangfoldigheden. Et bylivshus kan både være permanent eller midlertidigt.

De forenede bylivshuse:
• Tager udgangspunkt i lokale ønsker, initiativer og interesser.
• Understøtter lokalområdernes DNA og visioner.
• Understøtter lokale fællesskaber, lokalt samarbejde og lokal (by)udvikling.
• Bygger bro mellem bydele i Aarhus og forener ildsjæle, beboere, lokale byudviklere, erhvervsdrivende, kulturaktører og kommune.
• Udgør lokale platforme for kommunikation og understøtter digitale nye løsninger lokalt og på tværs af Aarhus.