I Innovation og Medborgerskab gentænker vi også måden, vi ”taxi’er” folk ind på arbejdsmarkedet. Vi arbejder for, at alle aarhusborgere oplever sig som en del af fællesskabet, også dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet, eller som har stået helt udenfor i rigtig lang tid. Det gør vi ved at udvikle og teste nyde måder, hvorpå vi især i regi af Domen kan hjælpe ledige borgere ind og blive en del af vores arbejdsfællesskaber. Vi kalder det bylivsjob.

I Domen og de andre bylivshusene kan vi stille nogle særlige rammer til rådighed, og der er en helt særlig atmosfære omkring husene. Man kan være der som ansat i Innovation og Medborgerskab, i et afklaringsforløb, som frivillig engageret borger eller som gæst. Men man kan ikke se forskel på os, og alle har en plads og en vigtig funktion at udfylde. Her bliver forskellighed set som en styrke, og der er mulighed og rum til det meste.

Erfaringerne fra bylivsjob har vist, at et forløb i bylivshusregi generelt er en effektiv trædesten til at komme i job, til at blive afklaret om, hvad borgeren gerne vil og kan, og til at få nye kompetencer på CV’et. Og lige så vigtigt, så styrker dét at indgå i et arbejdsfællesskab borgerens sociale kompetencer og generelle velbefindende, hvilket også er forudsætning for at trives og lykkes med det, man sætter sig for.

Takket være Trygfonden kan vi i bylivhusregi i dag arbejde med kompetenceudvikling, beskæftigelse, bæredygtighed og:

  • Hjælpe borgere på kanten i job
  • Taxie borgere ind i fællesskaber der styrker selvtillid og empowerment
  • Polstre borgeres CVér med nye kompetencer og viden
  • Forebygge ensomhed og øge mental sundhed
  • Styrke lokalt engement, demokrati og deltagelse