Ambitionen med Domen er at:


• Gentænke kommunens møde med borgerne og borgernes møde med hinanden
• Holde lys i Domen ved at fylde den med aktiviteter alle årets dage
• Eksperimentere med midlertidig udnyttelse af lokaler og byrum
• Fremme fællesskab, medborgerskab og bæredygtighed
• Drifte og kuratere Domen på en åben måde i fællesskab med brugerne af stedet.