Domen er et vigtigt mødested på tværs mellem mange af disse aktører. Her kan vi bl.a. arbejde med at gøre den grønne omstilling vedkommende og håndgribelig for så mange som muligt og udvikle samarbejde og samskabelse omkring grønne projekter. Endvidere er inspiration, videndeling, kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde vigtige byggesten i fundamentet for flytte samfundet i en mere bæredygtig retning. I Domen er der gode muligheder at arbejde med alle eller dele af disse elementer.

Den lokale klimaindsats formidles også udenfor kommunens grænser, ved f.eks. at byde mange internationale delegationer velkommen gennem Go Green Delegation Service. Uanset hvilket land eller fagområde delegationerne kommer fra, udviser de typisk en stor interesse i Domen og de værdier og muligheder, som er knyttet til den. De afslappede og inviterende rammer er derfor jævnligt basis for konstruktiv, international erfaringsudveksling.

Derfor er Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling i Aarhus Kommune involveret i Domen, og vi er altid åbne for dialog omkring potentielle projektmuligheder, idéer og spørgsmål. Se mere på https://gogreenwithaarhus.dk/