Domen er et fælles bylivshus for hele Aarhus. Et samlende sted med fokus på fællesskab, samskabelse og bæredygtig (by)udvikling. Et slags gentænkt forsamlingshus, der giver et konkret bud på, hvordan byens pladser og mellemrum kan udnyttes til fælles gavn.

Et af formålene med Domen er at forene ildsjæle, beboere, byudviklere, erhvervsdrivende, kulturaktører og kommune.

Ambitionen er, at gøre Domen til et stærkt vartegn for bæredygtighed, fællesskab og medborgerskab – lokalt, nationalt og også gerne internationalt.

Domen er åbent for alle og drives i fællesskab og i tæt samarbejde mellem brugerne af stedet og kommunen

Domen 3.0

Domen er tegnet af arkitekt Kristoffer Tejlgaard og bygget af entreprenørvirksomheden NCC i samarbejde med Aarhus Kommune. Den er et forsøg på at bruge træ og klimaskærm til bæredygtigt byggeri og materialeforbrug. Konstruktionen er i tanke og handling et eksperiment med nye former for teknologier, processer, materialer og løsninger på fremtidens problemer indenfor miljø og byudvikling.

Fysisk er Domen som den står i dag en videreførelse og forbedring af to tidligere Domes 1.0 og 2.0. Vil du læse mere om disse to og den nuværende dome, så tryk på linket her.